Bölüm Yönetimi
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Emin KORKUT 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Barış BARLAS

Bölüm Başkan Yardımcısı
Y.Doç.Dr. U. Oral ÜNAL

ABET Akreditasyonu
ABET Engineering Accreditation Commission tarafından akreditasyonu olan bir programdır.
Bölüm Misyonu
Misyonumuz, güncel dizayn ve üretim tekniklerinin yanı sıra temel matematik ve mühendislik formasyonu veren, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye’de gemi inşaatı ve gemi makinelerı eğitimine öncülük etmektir. Böyle bir programı oluşturmadaki amaç, öğrencilere iletişim, karar verme, problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmanın yanı sıra en son teknolojik gelişmeleri takip etmelerini de sağlamaktır.